top of page

CALL CENTER : 

INTER : 

ປ່ອງຢ້ຽມ uPVC

 

ປ່ອງຢ້ຽມ uPVCຖືເປັນສ່ວນປະກອບຫລັກຂອງບ້ານ ເນື່ອງຈາກເປັນສ່ວນຫນື່ງທີ່ເປັນທີ່ລະບາຍແລະຫມຸນວຽນອາກາດ ຮູບແບບແລະຂະຫນາດຂອງ ປ່ອງຢ້ຽມ uPVCບໍ່ມີຫຍັງທີ່ຕາຍຕົວເຫມືອນສະໄຫມກ່ອນ

 

ໃນຍຸກປະຈຸບັນ ຮູບແບບປ່ອງຢ້ຽມ uPVCມີຫລາຍກວ່າ ປ່ອງຢ້ຽມ uPVCບານເປີດທີ່ໃຊ້ກັນຢ່າງແພຫລາຍໃນສະໄຫມກ່ອນ ປ່ອງຢ້ຽມ uPVCສະໄຫມໃຫມ່ເຊັ່ນ:ປ່ອງຢ້ຽມ uPVCບານເປີດ ຖືກແທນທີ່ດ້ວຍ ປ່ອງຢ້ຽມ uPVCຮູບແບບໃຫມ່ໆເຊັ່ນ:ປ່ອງຢ້ຽມ uPVCຍົກປ່ອງຢ້ຽມ uPVCບານກະທຸ້ງ ປ່ອງຢ້ຽມ uPVCບານເລື່ອນ ປ່ອງຢ້ຽມ uPVCແງ້ມແລະເປີດເຂົ້າ ເປັນຕົ້ນ ຂະຫນາດຂອງປ່ອງຢ້ຽມ uPVCກໍ່ແຕກຕ່າງກັນ

 

ການເລືອກໃຊ້ປ່ອງຢ້ຽມ uPVCບານໃຫຍ່ ຈະຊ່ວຍໃນການລະບາຍອາກາດທີ່ດີກວ່າ ແນວໃດກໍ່ຕາມ ການເລືອກຕິດຕັ້ງປ່ອງຢ້ຽມ uPVCບານນ້ອຍ ຫລາຍໆບານ ກໍ່ຈະໃຫ້ຜົນລັບທີ່ເຫມືອນກັນ ດັ່ງນັ້ນ ຈື່ງສາມາດສະຫຼຸບໄດ້ວ່າ ການເລືອກໃຊ້ປ່ອງຢ້ຽມ uPVC ນັ້ນຄວນເລືອກຮູບແບບຂອງປ່ອງຢ້ຽມ uPVCໃຫ້ຕົງຕາມດິໄຊຂອງບ້ານ ຮູບແບບທີ່ໃຊ້ຄວນໃຊ້ງານງ່າຍແລະມີຈຳນວນຂອງບານປ່ອງຢ້ຽມ uPVCທີ່ເຫມາະສົມກັບຂະຫນາດຂອງຕົວບ້ານ

 

ວັດສະດຸ uPVCຊື່ງເປັນຫນື່ງໃນວັດສະດຸທາງເລືອກສຳຫຼັບການຜະລິດປ່ອງຢ້ຽມຕ່າງໆ ໂດຍເປັນທີ່ຍອມຮັບແລະຖືກໃຊ້ງານຢ່າງແພ່ຫລາຍທັງໃນປະເທດແລະຕ່າງປະເທດ ໂດຍສະເພາະປະເທດຕ່າງໆໃນທະວີຢຸໂຣບມາດົນນານກວ່າ50ປີແລ້ວ ດ້ວຍການເປັນວັດສະດຸທີ່ຖືກຄິດຄົ້ນແລະພັດທະນາຂື້ນເພື່ອແທນທີ່ການໃຊ້ງານວັດສະດຸທາງທຳມະຊາດເຊັ່ນ:ໄມ້ແລະອະລູມິນຽມ ຊ່ວຍໃນເລື່ອງການປະຫຍັດພະລັງງານ ໂດຍໃຊ້ພະລັງງານໃນການຜະລິດແລະຣິໄຊເຄີຫນ້ອຍກວ່າໂລຫະທຸກປະເພດ

ປ່ອງຢ້ຽມ uPVCເປັນວັດສະດຸສັງເຄາະທີ່ບໍ່ມີຂໍ້ຈຳກັດໃນການນຳມາດັດແປງເປັນຮູບຊົງຕ່າງໆເຮັດໃຫ້ປ່ອງຢ້ຽມ uPVCສາມາດນຳມາເຮັດການດັດໂຄ້ງໄດ້ໂດຍປາດສະຈາກຮອຍຍົ້ນບໍລິເວນທີ່ຖືກດັດ ບໍ່ມີການສີກຂາດ ຫຼືປີແຕກໃດໆຈາການປ່ຽນຮູບຊົງສາມາດນຳມາເຮັດການດັດໂຄ້ງເປັນຮູບຊົງວົງກົມແບບສົມບູນ (Perfect Circle)ດ້ວຍເສັ້ນຜ່າສູນກາງຂະຫນາດນ້ອຍພຽງ 30 Cm ໄດ້ຢ່າງສວຍງາມ ການເຊື່ອມງານບັນຈົບວົງດ້ວຍເທັກໂນໂລຢີການເຊື່ອມດ້ວຍຄວາມຮ້ອນ(Fusion Welding)ທີ່ອຸນຫະພູມກວ່າ 250ອົງສາເຊເຊຍ ຊ່ວຍເຊື່ອມຫລອມຊິ້ນງານໃຫ້ເປັນເນື້ອດຽວກັນແລະການເລືອກໃຊ້ຢາງອັດກະຈົກແບບEPDMແລ່ນຕາມເສັ້ນໂຄ້ງທຸກຈຸດ ເຮັດໃຫ້ປ່ອງຢ້ຽມ uPVCດັດໂຄ້ງທຸກຮູບແບບເປັນລະບົບທີ່ປາດສະຈາກການຮົ່ວຊືມຂອງນ້ຳແລະອາກາດໃນທຸກກໍລະນີ

  • Facebook Basic Black
  • YouTube-icon-dark.png
  • gallery-512.png
  • PDF small.png

Copyright © 2015, MATUV Co.,Ltd. All rights reserved.

bottom of page