top of page

CALL CENTER : 

INTER : 

กระจก

 

กระจก สำหรับ ประตู หน้าต่าง นั้น มีหลากหลายประเภท กระจก แต่ละประเภทต่างมีข้อดีและข้อเสียต่างกัน และ กระจก แต่ละประเภทต่างก็มีราคาที่แตกต่างกันไปตามการใช้งาน กระจก ที่ดีควรเป็น กระจก ที่แข็งแรง เป็น กระจก ที่ทนต่อความร้อน เป็น กระจก ที่มีความหนาสมดุลต่อการใช้งาน เช่น กระจก บนอาคารสูง ควรมีความหนาที่มากกว่า กระจก ที่ใช้บนอาคารที่อยู่ชั้นที่ต่ำกว่า เป็นต้น กระจก ควรใสไม่ขุ่นมัว เป็นต้น ประเภทของ กระจก ต่างๆสามารถจำแนกได้ดังนี้

 

กระจก ธรรมดา เช่น กระจก แอนนิล เป็น กระจก ใส ปกติ ที่ไม่มีการเคลือบสารกันความร้อนใดๆไว้ ความหนาของ กระจก แอนนิล สำหรับงานบ้านพักอาศัยจะเริ่มต้นที่ กระจก 4 ม.ม. ไปจนถึง 10+ ม.ม. ตามความต้องการของงานออกแบบ กระจก แอนนิล เป็น กระจก ธรรมดาที่ไม่มีการป้องกันใดๆเมื่อแตก กระจก แอนนิล เมื่อแตกจะแตกเป็น กระจก ชิ้นใหญ่ มีความแหลมคมมาก และมีอันตราย กระจก ชนิดนี้มักถูกใช้ตกแต่งตามสถานที่เตี้ยๆเช่นเป็น กระจก รองโต๊ะ กระจก สำหรับตู้โชว์ขนาดเล็ก เป็นต้น สีของ กระจก แอนนิล มีอยู่ 2 สีคือ กระจก ใส และ กระจก เขียว

 

กระจก ความแข็งแรงสูง คือ กระจก ประเภท ฮีทสเตร๊งค์ (heat strength) และ กระจก เทมเปอร์ (tempered) เป็น กระจก ที่ผ่านกระบวนการอบร้อนแล้วทำให้เย็นตัวลงในทันที ซึ่งสามารถเพิ่มความแข็งแรงให้กับ กระจก ได้มากกว่า กระจก ธรรมดา แบบแอนนิลถึง 3 – 5 เท่า กระจก ประเภทนี้จัดว่าเป็น กระจก นิรภัย คือเมื่อ กระจก แตก กระจก จะแตกเป็นเศษเล็กๆคล้ายเม็ดข้าวโพดและไม่มีความแหลมคม เป็น กระจก ที่เหมาะกับการใช้งานใน ประตู หน้าต่าง บานสูงๆ กระจก ประเภทนี้มีความทนทานกับการกระแทกด้านหน้า แข็งแรงเมื่อเกิดแรงปะทะบนพื้นผิว แต่อ่อนแอบริเวณมุม หากเกิดการกะเทาะบริเวณมุม กระจก ผืน กระจก ทั้งผืนสามารถแตกได้ทันที

  • Facebook Basic Black
  • YouTube-icon-dark.png
  • gallery-512.png
  • PDF small.png

Copyright © 2015, MATUV Co.,Ltd. All rights reserved.

bottom of page