top of page

CALL CENTER : 

INTER : 

การรีดเส้น uPVC

 

วัสดุยูพีวีซี (uPVC) ย่อมาจาก Unplasticized Poly Vinyl Chloride โดยเป็นส่วนผสมระหว่าง พีวีซี (PVC) และสารเสริมสภาพ (Stabilizers) หลายชนิดรวมกัน อาทิเช่น Heat Stabilizer, Light Stabilizer, TiO2 (Titanium Di Oxide), และ Fillers โดยวัสดุ uPVC จะมีคุณสมบัติที่แข็งแรงและทนทานกว่า PVC สามารถทนต่อสภาพอากาศ และเหมาะกับการใช้งานภายนอกมากกว่า PVC โดยวัสดุจะไม่เปลี่ยนรูป ปริ กรอบ แตก หรือเปลี่ยนสี เมื่อใช้งานไปนานๆ ตามประวัติศาสตร์แล้ว ประตู uPVC, uPVC Windows, หน้าต่าง uPVC เป็นวัสดุที่ถูกดัดแปลงมาจาก PVC ที่มีประวัติในสายการผลิตยาวนานกว่า โดย PVC ในอดีตเป็นพลาสติกในงานอุตสาหกรรมชั้นนำ ไม่ว่าจะเป็นชิ้นส่วนของข้าวของเครื่องใช้ บรรจุภัณฑ์ ชิ้นส่วนรถยนต์ รวมถึงอุปกรณ์ตกแต่งก่อสร้างนานาชนิด วัสดุ PVC ในอดีตจนถึงปัจจุบันเป็นพลาสติกที่ได้รับความนิยมเป็นอย่างสูงติดอันดับ 3 ของพลาสติกอุตสาหกรรมทั้งหมดรองจาก PE (Polyetherlene) และ PP (Polypropylene) โดยคาดว่ากำลังการผลิตในปี 2016 อาจสูงถึง 40 ล้านตันต่อปี

 

วัสดุ uPVC ในงานก่อสร้าง คือวัสดุสังเคราะห์ที่ถูกนำมาออกแบบและผลิตเป็นผลิตภัณฑ์เพื่อการประดับตกแต่งที่พักอาศัยหลากหลายชนิด โดยผลิตภัณฑ์ที่ได้รับความนิยมสูงสุดคือ ประตู uPVC, uPVC Windows, หน้าต่าง uPVC ที่นิยมใช้กันอย่างแพร่หลายทั่วโลก

ในด้านของการเป็นวัสดุทดแทนเพื่อใช้ในการก่อสร้าง uPVC ถูกคิดค้นขึ้นมาเพื่อแทนที่วัสดุหลายๆประเภท โดยเฉพาะไม้ และ อลูมิเนียม โดยการคิดค้นได้ถูกกระทำโดยการรวบรวมข้อด้อยและข้อจำกัดต่างๆของ ไม้ และ อลูมิเนียม ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของปลวกแมลง การบวมหรือหดตัวของไม้เมื่อถูกความชื้นและความร้อนจัด หรือการเป็นฉนวนนำความร้อนของ อลูมิเนียม ซึ่งนำพาความร้อนเข้าสู่บ้านพักอาศัย มีคุณสมบัติไม่ติดไฟหรือลามไฟ และสามารถดับไฟได้ในตัวเอง เป็นต้น

 

บริษัท มาทูฟ จำกัด ในฐานะผู้ประกอบการธุรกิจวัสดุ uPVC เพื่อการตกแต่งที่พักอาศัย ได้มีความมุ่งมั่นในการที่จะพัฒนาและผลักดันให้วัสดุสังเคราะห์อย่าง uPVC  ก้าวขึ้นสู่การเป็นอันดับหนึ่งของการเป็นวัสดุที่สามารถแทนที่วัสดุทางธรรมชาติทุกประเภท ในอดีต วัสดุ uPVC  (uPVC – Unplasticized Polyvinyl Chloride) เป็นวัสดุที่ถูกพัฒนาขึ้นจากกระบวนการทางปิโตรเคมี โดยเป็นการนำพีวีซี (PVC) พื้นฐานมาทำการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงสูตรการผลิต เพื่อให้เกิดความแข็งแรงทนทานมากขึ้น 

 

 

  • Facebook Basic Black
  • YouTube-icon-dark.png
  • gallery-512.png
  • PDF small.png

Copyright © 2015, MATUV Co.,Ltd. All rights reserved.

bottom of page